دسته: مقالات

آیا باید شکر را از رژیم غذایی خود حذف کنیم؟ 2

آیا باید شکر را از رژیم غذایی خود حذف کنیم؟

به نظر می‌رسد شکر به عنوان یک دشمن بزرگ برای سلامتی شهرت پیدا کرده‌ است. سال گذشته، مجله Medical News Today گزارش داد، انجام مطالعات متعدد روی افراد مختلف نشان داد که مصرف شکر،...

nutrition 0

تاریخچه تغذیه

Bible کتاب مقدس دانیال بود، او از سوی شاه بابل اسیر شد و در دربار شاه به خدمت گرفته شد. دانیل از مصرف غذاها و شراب‌های فاخر خودداری می‌کرد و مشهور بود که سبزیجات،...

تغذیه 0

تغذیه چیست؟

در مقایسه‌ زیست‌شناسی مولکولی، زیست شناسی شیمیایی و ژنتیک، تغذیه بر مراحل توالی زیست‌شناختی مواد غذایی داخل بدن ما و دیگراندام‌های زنده تمرکز بیشتری نموده است که با عنوان سوخت و ساز و خط...