تغذیه چیست؟

در مورد تغذیه بیشتر بدانید

Nourishment

در مقایسه‌ زیست‌شناسی مولکولی، زیست شناسی شیمیایی و ژنتیک، تغذیه بر مراحل توالی زیست‌شناختی مواد غذایی داخل بدن ما و دیگراندام‌های زنده تمرکز بیشتری نموده است که با عنوان سوخت و ساز و خط سیر متابولیک از شکلی به شکلی دیگر دگرگون می‌شود.

همچنین تغذیه بر چگونگی پیشگیری یا کاهش بیماری‌ها و امراض و مشکلات مرتبط با سلامت با پیروی از رژیم‌های غذایی سالم تمرکز می‌کند.

بعلاوه، تغذیه به شناسایی بیماری‌های خاص، امراض و مشکلات مرتبط با سلامت که ناشی از عوامل تغذیه، از قبیل رژیم غذایی نامناسب(سوء تغذیه)، حساسیت غذایی، بیماری‌های مرتبط با سوخت و ساز و غیره نیز می‌پردازد.

اشتراک گذاری

یک نظر دهید